Adet Düzenleme

Adet Düzenleme

Alışagelmiş gebelik testleri,son adet görmeden sonraki günler ya da 40 günü değin olan günler için güvenilir bir sonuç vermez. Bu yüzden kadınlar bu
dönemde gebe olup olmadıklarını sağlıklı bir biçimde öğrenebilmek için bir doktora başvurmalıdır. Bu işlem,rahim içi araçlarına ayrılan zamandan daha fazla
tutmaz. Üstelik işlemin kendisi de bu aracın yerleştirilmesi sırasında izlenen yola benzer. Doktor,gebeliği önlemek için küçük bir tüpü dölyatağı boynuna
koyar. Kadın,gebeliğin ilk aşamasında çocuk aldırıyorsa,düşük ya da kürtaj terimi yanlızca bu işlem için kullanılabilir. Ama yukarıda da belirtildiği gibi
salt adet görme döneminin gecikmesi kaygısıyla doktora gelmişse,yani gebe olup olmadığı henüz bilinmiyorsa,adet görme döneminin başka nedenlerle geciktiği
durumu açıklamak için adet “düzenlemesi”terimini kullanmak yerinde olacaktır. Adet düzenleme işi,doktorun dölyatağı boynuna ucu havasız olan,yani havası
boşaltılmış bir tüpü yerleştirmesiyle başlar. Bu hava boşluğu yardımında çekilen parçalanmış dölyatağı duvarı dişarıya atılır. Bu işlem,çocuk aldırmanın
anlamı (yani sonuçları,niteliği) ile gebelikten korunma arasındaki boşluğu doldurmak anlayışı üzerine kurulmuştur.

Yorum yapın