Doğum Kontrolü

Doğum Kontrolü

Doğum denetimi , belli bir süre veya daimi olarak hamileliği engellemek veya gebe kalma ihtimalini azaltmak amacıyla çeşitli yolların ,
araç belediye gereçlerin veya ilaçların kullanılmasıdır . Doğum denetimi bayanların gebe kalmasını engellemek hamilelik ihtimalini azaltmak veya talep ettikleri
zaman genç sahibi olmalarına olanak verici çeşitli yolların tümüne ansızın verilen isimdir . Bu yöntemlerden aile planlaması amacıyla hem kadın
hem de adam faydalanabilir . Kürtaj hamileliğe nihai vermeyi amaçlarken doğum denetimi gebeliği önlemeyi amaç alır .
Doğum kontrol metotları , gebeliği önlemeyi amaçlar fakat bunun amacıyla kullanılan yöntemler bazılarınca genç düşürme yolu olarak eleştirilmektedir .
Doğum denetimi pekçok kültürde ve inanç tarafından politik ve etik tartışmalara ne sebeple olmaktadır .
Bu muhalefet çeşitli biçimlerde kendini gösterir .
Bazı çevreler cinsellikten sakınma dışarısında bütün yollara karşın çıkar .
Bazıları ” natürel olmayan ” yöntemler diye niteledikleri prezervatif , doğum kontrol hapı benzeri teknikleri eleştirir yalnızca natürel yollardan savunma
tekniklerini ( geriye çekme , takvim ) onay eder .

Yorum yapın