Tarihsel Zemin

Tarihsel Zemin

Günümüz İngiliz ve Amerikan seks yasalarını anlamak için bu yasaların tarihi gözönüne getirmemiz gerekir. Gerçekte,bu yasaların,kimileri eski ilkel
insanların gelenekleri ve görenekleri üzerine kurulmuş ve bir dizi tarihsel olaylar içinde günümüze kalmıştır. Bunlar başka,Kıta Avrupasının yasaları
dışında,örneğin Anglo-Amerikan yasası,kilise ve devlet arasında henüz tam modern bir ayrımı yansıtmıyor. Ama özgür bir ortaçağ Hıristiyan ahlakını
uygulamayı sürdürüyor. Bu,anayasasında tam bir dinsel özgürlük ilan etmiş ABD nin durumunda pek şaşırtıcı geliyor. Her şeye karşın,cinsel davranış alanında
anayasa güvenceler hala gerçekleştirilmeyi bekliyor. Bugünün değil,dar Hıristiyan ahlak öğretileriyle resmen Amerikan Hıristiyanları,anayasal olarak
Birleşik Amerika nın inançlar ya da inançsızlıklarının tümüne kaynaklık ettiği,ynlızca bir hıristiyan ülkesi olmadığı olgusunu kabullenmeyi reddediyorlar.
Gerçekte bu olguya dayanılarak,birkaç Amerikan seks yasasının anayasaya aykırı olduğu tartışılabilir. Bu inceleme yadsınamaz ve büyük ölçüde günümüz resmi
tutumlarının cinsel temelini ortaya koymaktadır.

Yorum yapın