Sırbistan ile havacılık anlaşması yenilendi

Türk ve Sırp sivil havacılık yetkilileri, 16 Haziran 2014 tarihinde İstanbul’da bir araya gelerek, iki ülke arasındaki sivil havacılık ilişkililerinin geliştirilmesi amacıyla mevcut hava ulaştırma anlaşmasını revizyona tabi tuttu.
BASIN BÜLTENİDİR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürü Bilal EKŞİ ve Sırbistan Sivil Havacılık Genel Müdürü Milan ZIVANOVIC başkanlığında gerçekleştirilen müzakereler ile, İstanbul ve Belgrad arasında yapılan uçak seferlerinde frekans konusunda yeni düzenlemeye gidildi.
Buna göre, tayin edilen havayollarının eşit ve adilane sefer yapması yönündeki mevcut anlaşmadaki madde genişletilerek, havayollarının İstanbul Atatürk-Belgrad hattında 14 frekans ve İstanbul Sabiha Gökçen-Belgrad hattında 4 frekans sefer yapmasına karar verildi. Müzakere sonunda imzalanan Mutabakat Zaptı ile, daha önceden her tarife dönemi için belirlenen ve sıkıntı yaşanan frekans konusu sabitlenerek çözüme kavuşturuldu.

Sivil Havacılık Alanındaki Öğrencilerin Stajları Hakkındaki Genelge Yayımlandı…

Sivil havacılık alanında sektörümüzün ihtiyaç duyduğu kalifiye personelin yetiştirilmesi tüm paydaşların sorumluluklarını yerine getirmesi ile mümkün olabilecektir. Sivil havacılık alanında yükseköğretim düzeyinde eğitim alan öğrencilerin eğitim müfredatlarında zorunlu staj uygulaması bulunmakta olup; zorunlu staj, akademik eğitim sürecinde teorik dersler ve/veya atölye çalışmalarının sonucunda edinilen bilgilerin sivil havacılık sektöründe tecrübe edilmesini içermektedir.
Sivil havacılık işletmelerinin 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince sağlamakla yükümlü oldukları staj imkânlarının üniversitelere dağıtımı 07/11/2012 tarihinde Yükseköğretim Kurumu ile işbirliği protokolü çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılmakta olup, 2013 yılında 2341 ve 2014 yılında da 2323 öğrencimiz sivil havacılık işletmelerine stajyer olarak yerleştirilmiştir.
Bunun yanında, staj uygulamalarının standardizasyonunu sağlamak maksadıyla, adı geçen protokol çerçevesinde oluşturulan Sivil Havacılık Komisyonunun yapmış olduğu çalışmalar neticesinde; Genel Müdürlüğümüz tarafından “Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği”, “Kabin Hizmetleri” ve “Uçak Teknisyenliği” alanlarında “Öğrenci Staj Formları” hazırlanarak üniversitelere gönderilmiştir.
Bu kapsamda önümüzdeki dönemlerde zorunlu staj uygulamasının daha etkin ve verimli yapılabilmesini teminen “Sivil Havacılık Alanındaki Öğrenci Stajları Genelgesi” 17/06/2014 tarihinde yayımlanmıştır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Yorum yapın